انتخاب رنگ و طرح بندی

نوع طرح بندی

جعبه ای تمام صفحه
مرکز استعداد یابی ورزشی و تندرستی تنیکو

مرکز استعداد یابی ورزشی و تندرستی تنیکو

همه ی ما سلامت فرزندان دلبندمان را در اولویت قرار می دهیم و می دانیم سنین کودکی مرحله ی اصلی و اولیه رشد و تکامل انسان محسوب میشود. امروزه تحرک ناکافی ناشی از پیشرفت تکنولوژی و رواج زندگی ماشینی موجب مشکلات بسزایی شامل ناهنجاری های اسکلتی-عضلانی و چاقی در جامعه خصوصا کودکان می شود. از آنجا که ورزش و فعالیت نقش مهم و تاثیر گذاری در رشد و تکامل انسان به خصوص در سنین کودکی و نوجوانی دارد نا آگاهی ما از استعداد های ورزشی کودکان باعث می شود که استعداد فرزندمان را نادیده بگیریم فرصت پرورش آن ها را از دست بدهیم. "مرکز استعداد یابی ورزشی و تندرستی تنیکو" که در طبقه پنجم شهرکودک شاپرک واقع شده است این امکان را به شما می دهد که طی یک سری آزمون به اطلاعات مهم و قابل توجهی درمورد سلامت جسمی فرزندتان و حتی خود شما والدین دسترسی پیدا کنید.