انتخاب رنگ و طرح بندی

نوع طرح بندی

جعبه ای تمام صفحه
حضورعموقلقلی در شاپرک

در حاشیه یکی دیگر از جشن های جشنواره فروش شاپرک این بار نوبت اجرای برنامه توسط عمو قلقلی،نوستالژی کودکان دهه ۶۰ و ۷۰ شد تا بار دیگر خاطرات کودکان دیروز زنده شود