انتخاب رنگ و طرح بندی

نوع طرح بندی

جعبه ای تمام صفحه
مرکز روانشناسی مسیر سپید

مرکز روانشناسی مسیر سپید

امروزه توجه به مسائل روانشناسی خصوصا در حوزه کودک و تربیت آن و همچنین شناخت ناهنجاری های روحی و اخلاقی کودکان مورد تاکید خانواده ها و خصوصا روانشناسان این حوزه قرار دارد. گروه روانشناسی مسیر سپید نیز با اساتیدی مجرب و برگزاری کارگاه های مختلفی مانند تفسیر نقاشی و ... در دهکده سلامت شهر کودک شاپرک سعی در بهبود مسائل تربیتی و روان شناختی کودکان در شرق تهران دارد