انتخاب رنگ و طرح بندی

نوع طرح بندی

جعبه ای تمام صفحه
شهربازی مهارتی

شهربازی مهارتی

به استقبال هيجان و تنش رفتن در سنيني، جزء ويژگي انسان‌ها مي‌تواند باشد. در کودکي، نوجواني و جواني کنجکاوي و پرانرژي بودن خودش را در قالب استقبال از خطر و ريسک‌پذيري نشان مي‌دهد. اما در کنار این همه حس خطر و هیجان در نوجوان این شهربازی مهارتی حرکتی است که می تواند با کمترین خطر علاوه بر آموزش کارگروهی به کودکان سعی در شکوفا شدن استعداد ها و مهارت های کودکان دارد. شهربازی مهارتی حرکتی شاپرک به عنوان اولین شهربازی کشور در این زمینه می باشد که با مربیانی مجرب و همچنین اجرای بازی های گروهی سالم، بی خطر و شاد در طبقه دوم این مجموعه فعال می باشد. در شهربازی مهارتی حرکتی شاپرک ، بازی ها به گونه ای انتخاب می شوند که بسته به توانایی کودک در او ایجاد حس نشاط و پیروزی نماید . بازی ها با هدف برد- برد تعریف شده و از حذف کودک به معنای باخت در بازیها پرهیز می شود .رقابت در این بازیها به خاطر حذف دیگری نیست بلکه به واسطه درک مشارکت و کار گروهی می باشد و حضور همه افراد حاضر در بازی آن را زیباتر می کند.