انتخاب رنگ و طرح بندی

نوع طرح بندی

جعبه ای تمام صفحه

شهربازی مهارتی چیست؟

شهربازی شاپرک ، اولین شهربازی مهارتی حرکتی در کشور به استقبال هيجان و تنش رفتن در سنيني، جزء ويژگي انسان‌ها مي‌تواند باشد. در کودکي، نوجواني و جواني کنجکاوي و پرانرژي بودن خودش را در قالب استقبال از خطر و ريسک‌پذيري نشان مي‌دهد. اما در کنار این همه حس خطر و هیجان در نوجوان این شهربازی مهارتی حرکتی است که می تواند با کمترین خطر علاوه بر آموزش کارگروهی به کودکان سعی در شکوفا شدن استعداد ها و مهارت های کودکان دارد. شهربازی مهارتی حرکتی شاپرک به عنوان اولین شهربازی کشور در این زمینه می باشد که با مربیانی مجرب و همچنین اجرای بازی های گروهی سالم، بی خطر و شاد در طبقه دوم این مجموعه فعال می باشد.