انتخاب رنگ و طرح بندی

نوع طرح بندی

جعبه ای تمام صفحه
جشن و شادی در شاپرک

سه شنبه این هفته خانواده های خوب تهرانی مهمان جُنگ شادی عمو مهیار و خاله مریم بودند که در پنجمین قرعه کشی جشنواره فروش شهر کودک شاپرک پا به این مرکز گذاشته بودند