انتخاب رنگ و طرح بندی

نوع طرح بندی

جعبه ای تمام صفحه
همایش علم در خدمت صلح

همایش روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه به میزبانی شهر کودک شاپرک و با اجرای دکتر نظری، هنرمندان گروه سرود دستان گویا و هنرآموزان آموزشگاه بازیگری پانیذ برگزار شد